Novi trend u bioetici

Od   /  12. ožujka 2011.  /  Nema komentara

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Sveučilišta Rijeci, u suradnji s Institutom za etiku Kennedy iz Washingtona i Centrom za medicinsku etiku iz Bochuma, organizira Prvu međunarodnu konferenciju o temi “Fritz Jahr i europski korijeni bioetike” kojoj prisustvuje 15-ak znanstvenika iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Cipra, SAD-a, Brazila, Kolumbije i Argentine.

Više informacija na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Oznake: , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook