Poziv na natječaj za odabir članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces

Od   /  24. veljače 2011.  /  Komentari isključeni za Poziv na natječaj za odabir članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa je raspisalo Poziv na natječaj za odabir članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces.

Opća zadaća stručne skupine u Republici Hrvatskoj je podupirati reforme Bolonjskog procesa, promovirati inicijative i programe Europske unije u području visokog obrazovanja, savjetovati donositelje politika, visoka učilišta i druge relevantne institucije. Također, stručnjaci će savjetovati visoka učilišta u sljedećim područjima: osiguranje kvalitete; ispravna primjena ECTS-a i dopunske isprave o studiju; reforma kurikula na osnovi ishoda učenja; implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; te organizirati seminare i obuke u tuzemstvu.

Kandidati za članove Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces mogu biti (pro)rektori, dekani, više znanstveno-nastavno osoblje, pročelnici katedri, djelatnici ureda za međunarodnu suradnju, i ostali stručnjaci iz područja visokog obrazovanja.

Poziv na natječaj je otvoren do 1. ožujka 2011. godine te ovim putem obavještavamo sve zainteresirane o mogućnosti prijave, te Vas molimo da ovu elektronsku poštu proslijedite osobama za koje smatrate da bi bile zainteresirane postati članovi Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces.

Više na stranicama Ministarstva znanosti obrazovanja i športa.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.