Financijska potpora za hrvatske doktorande u inozemstvu

Od   /  25. veljače 2011.  /  Komentari isključeni za Financijska potpora za hrvatske doktorande u inozemstvu

Global Supplementary Grants Program nudi stipendije u iznosu do 56.000 kuna godišnje

Institut za razvoj obrazovanja raspisao je natječaj za djelomičnu financijsku potporu za doktorski studij u inozemstvu. Global Supplementary Grants Program, koji financira Institut Otvoreno društvo, otvoren je za prijave studenata upisanih na poslijediplomski (doktorski) studij u području humanističkih i društvenih znanosti na sveučilištima u Europi, Sjevernoj Americi, Australiji, Aziji te Bliskom istoku. Ovisno o mjestu studija, rokovi za prijavu otvoreni su do 1. travnja 2011. ili do 31. svibnja 2011. Natječaj i dodatne informacije o programu dostupne su na stranicama internetskog portala www.stipendije.info.

U tekućoj akademskoj godini, Global Supplementary Grants Program financijski podupire čak 20 hrvatskih doktoranada koji studiraju na vodećim američkim i europskim sveučilištima. Od 2001. godine do danas 86 studenata iz Hrvatske studiralo je uz potporu ovog stipendijskog programa na prestižnim sveučilištima poput Cambridge University (Velika Britanija), Universität Wien (Austrija), University of Toronto (Kanada), Katholieke Universiteit Leuven (Belgija) i European University Institute (Italija).

Stipendije Global Supplementary Grants Program djelomično pokrivaju troškove doktorskog studija u akademskoj godini 2011.-2012., stoga kandidati svojoj prijavi trebaju priložiti dokaz o već osiguranim sredstvima iz drugih izvora za preostale studijske ili životne troškove. Najveći iznos potpore iznosi $10.000, što predstavlja povećanje potpore za više od 40% u odnosu na prošlu godinu. Stipendija se dodjeljuje za samo jednu od predviđenih kategorija troškova: školarinu, stanovanje i prehranu ili putne i ostale troškove.

Tekst natječaja i prijavni obrazac dostupni su na stranicama internetskog portala o stipendijama www.stipendije.info, a dodatne informacije o natječaju pruža Institut za razvoj obrazovanja, Preradovićeva 33/I, 10000 Zagreb (telefon: 01/4817-195; e-mail: ; web: www.iro.hr).

Oznake: , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.