Čija je sve Dunja Brozović Rončević?

Od   /  11. veljače 2011.  /  Komentari isključeni za Čija je sve Dunja Brozović Rončević?

Premda je ministru Fuchsu još pred Božić upućeno pismo u kojem ga se upozorava da je “ugledna jezikoslovka” dobila od Ministarstva znanosti sredstva za objavljivanje knjige koju nikada nije objavila, Ministarstvo danima ne odgovara na pitanja H-Alterove novinarke. A Milan Moguš, predsjednik HAZU-a koji je Dunju Brozović Rončević na osnovu nepostojeće knjige primio za suradnicu, ima za reći samo to da se ne osvrće na anonimne dojave!

“Jedna od najuspješnijih članica znanstvene i akademske zajednice, prof.dr.sc. Dunja Brozović Rončević, u svojoj blještavoj znanstvenoj karijeri postigla je zavidan broj pozicija preko kojih je koncentrirala enormnu društvenu moć… To bi sve bilo hvalevrijedno, ali zvuči nevjerojatno: sva su navedena postignuća ostvarena bez ispunjavanja elementarnih zakonom propisanih uvjeta, i to na temelju lažiranih podataka u znanstvenoj biografiji”, stoji u pismu kojeg je uoči Božića 2010. godine anonimna Skupina hrvatskih intelektualaca dostavila na adrese čelnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Nacionalne zaklade za znanost te filozofskih fakulteta u Zagrebu, Zadru i Rijeci. Ravnateljicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te profesoricu na Filozofskom fakultetu u Zadru i Zagrebu u pismu se optužuje da je u zvanje znanstvenog suradnika kao i za člana suradnika HAZU izabrana 2004. godine na temelju nepostojeće knjige Hrvatska hidronimija. Za izdavanje spomenute knjige, kći pokojnog akademika Dalibora Brozovića, od Ministarstva je još 2003. godine dobila financijska sredstva. No, iako bi po relevantnim pravilima samog MZOŠ-a dodijeljena sredstva trebala biti opravdana u roku od godinu dana, sve što u javnosti nakon osam godina postoji od Hrvatske hidronomije jest njena ISBN i UDK oznaka. Iako smo se Ministarstvu za komentar slučaja obratili još u ponedjeljak, u skladu s njihovom tradicijom zanemarivanja novinarskih upita, odgovor nismo dobili do današnjeg dana.

Više u članku na H-Alter portalu.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.