U 80. godini života preminuo je akademik Velimir Pravdić

Od   /  18. siječnja 2011.  /  Komentari isključeni za U 80. godini života preminuo je akademik Velimir Pravdić

Universitas se ovaj put obraća članovima s tužnom vijesti: u osamdesetoj godini života preminuo je akademik Velimir Pravdić, dugogodišnji istaknuti djelatnik Instituta Ruđer Bošković. Neki od naših članova osobno su ga poznavali i poželjeli napisati nekoliko riječi. U nastavku vam donosimo tekst Saše Zelenike:

Svih koji su ga poznavali zatekla je vijest da nas je u 80. godini života napustio akademik Velimir Pravdić, dugogodišnji istaknuti djelatnik Instituta Ruđer Bošković (http://info.hazu.hr/velimir_pravdic_biografija). Naš dragi Veljo bio je ne samo izvanredan znanstvenik, nego i moralna vertikala našeg znanstvenog sustava. Svojim primjedbama bi uvijek vrlo domišljato i direktno gađao u samu bit problema.

Osobno sam ga poznavao kao člana Foruma za etičnost i razvoj znanosti i visokoga obrazovanja. U mnogome sam ga smatrao divljenja vrijednim uzorom pa i, iako smo se samo par puta osobno susreli, prijateljem. Njegov odlazak je strašan gubitak za našu znanost i za naše društvo. Svi smo od danas puno usamljeniji i duhovno i intelektualno siromašniji.

Trajno ću u najboljem sjećanju sačuvati uspomenu na Velju. Nadam se samo da ćemo mi koji ostajemo znati nastaviti njegovim putem te mu i na taj način trajno iskazivati dužno poštovanje i spomen.

Za Universitas

Saša Zelenika


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.