Priopćenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o novim zakonima iz područja znanosti i visokog obrazovanja

Od   /  25. siječnja 2011.  /  Komentari isključeni za Priopćenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o novim zakonima iz područja znanosti i visokog obrazovanja

Zbog sve učestalijih pokušaja obmanjivanja javnosti plasiranjem neistinitih informacija o novostima koje donosi paket zakona o znanosti i visokom obrazovanju, želimo još jednom objasniti kakve će promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja njihovim donošenjem doista nastupiti. Ističemo kako su konačni tekstovi prijedloga zakona o sveučilištu, zakona o visokom obrazovanju i zakona o znanosti u ovom trenutku još uvijek u fazi izrade, odnosno rasprave u sklopu prosudbenih povjerenstava.

Podsjećamo također kako je 1. studenog 2010. službeno zaključena prva faza javne rasprave, a trenutno je u tijeku druga faza javne rasprave, u sklopu koje se u prosudbenim povjerenstvima evaluiraju pristigle primjedbe i prijedlozi. Naime, povjerenstva koje je imenovalo ministarstvo sustavno rade na obradi prijedloga poboljšanja nacrta paketa zakona, pri čemu se uzimaju u obzir i primjedbe koje su pristigle nakon navedenog roka. Svi pristigli prijedlozi objavljeni su na web stranici ministarstva.

Cjelovito priopćenje za javnost možete pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Oznake: , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.