Pojava nečastivog na Filozofskom fakultetu

Od   /  21. siječnja 2011.  /  Komentari isključeni za Pojava nečastivog na Filozofskom fakultetu

Komentar Marka Perožića

Da društveno humanistički fakulteti doživljavaju krizu identiteta i da mnogi uvaženi profesori dižu neviđenu paniku zbog progona temeljnih civilizacijskih vrednota sa sveučilišta, nije nikakva novost. Bez daljnjega, mnogo je potpisnika najnovijeg poziva na štrajk vrhunskih profesora od kojih su neki i meni predavali, i mnogi od njih učinili su mnogo za humanije društvo, ali zašto onda argumenti koje skupno navode i potpisuju u pozivu za štrajk zvuče tako falš i neiskreno?

Pet visokoškolskih dogmi
Profesori su, kao prvo, ‘zgroženi daljnjom komercijalizacijom znanosti i visokog obrazovanja’ (tj. njihovim potpunim podvrgavanjem interesima kapitala što je kratkoročno posebno nepogodno za društveno-humanističke znanosti, a dugoročno za znanost, visoko obrazovanje i društvo u cjelini). Kada bismo tu izjavu mogli staviti u kakav uređaj za univerzalni prijevod na jezik poreznog obveznika, to bi zvučalo otprilike ovako: ‘Ne možemo vjerovati da itko smatra kako treba mijenjati činjenicu da 85 posto proračuna zagrebačkog Sveučilišta ide na plaće zaposlenika, a preostalih 15 posto na hladni pogon! Kako itko može pomisliti da bi pravi filozof mogao mudro filozofirati, ako pritom mora brinuti o tome da to nekoga mora zanimati?’ Sasvim je jasno da su profesori ovdje spremni braniti stav kako postoje neke druge struke koje trebaju privređivati dok njih interesi kapitala apsolutno ne zanimaju. Ili drugim riječima, tu su recimo vodoinstalateri ili građevinari koji će svojim radom nama omogućiti miran život u kabinetu. U međuvremenu mnogi se od nas neće pretjerano truditi oko svojih studenata, tekstove koje ćemo objavljivati služit će samo tome da bismo mogli napredovati, a u međuvremenu ćemo proždirati gotovo čitav proračun sveučilišta na vlastite plaće.

Više u članku na Tportalu.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.