Naš mozak u Bruxellesu

Od   /  31. siječnja 2011.  /  Komentari isključeni za Naš mozak u Bruxellesu

Naprosto se sva odgovornost prebacuje Bruxellesu, jer na njemu je da misli i odlučuje, na nama je da se prilagožavamo i provodimo. Nema druge nego nemoćno širiti ruke jer „Bruxelles su poručili“

Ništa nije toliko važno kao dobiti pohvalu iz Bruxellesa i ništa nije toliko važno kao dobivanje zelenog svjetla ili naputka iz Bruxellesa. Ima u tome nečega paradoksalnog: vladajućoj su političkoj eliti puna usta pune podrške političkih elita iz inozemstva, dočim im je kad se zbori po podršci na domaćem terenu prazna rečenica.

Neprekidno slušamo kako Hrvatska dobiva podršku za ovo ili ono, za sudjelovanje u Afganistanu, napredak u pristupanju Europskoj uniji, stabilnost koju donosi u regiju.

Ovotjedni naramak pohvala iz Bruxellesa je donio ministar Radovan Fuchs. U ponedjeljak se u budućem nam nadglavnom gradu sastao s europskom povjerenicom za istraživanja, inovacije i znanost Maire Geoghegan Quinn. Ne budi lijen predstavio joj je i paket znanstvenih i obrazovnih zakona o kojima se posljednjih mjeseci naveliko raspravlja u domovini, a služba za odnose s javnošću Ministarstva je marno prenijela kako je Quinn hrvatska nastojanja ocijenila iznimno pozitivnim i u cijelosti sukladnim nastojanjima Unije. Dapače, „ono što Vi radite u Hrvatskoj jest ono što se mi trudimo sprovesti u okviru Unije“. Zanimljivo je ovo „Vi“. Reklo bi se da se ono odnosi na Fuchsa, a ne na „nas“ u Hrvatskoj.

Više u blogu Tihomira Ponoša na Novom listu.

Oznake: , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.