Mreža mladih Hrvatske organizira konferenciju na temu nezaposlenosti mladih

Od   /  30. siječnja 2011.  /  Komentari isključeni za Mreža mladih Hrvatske organizira konferenciju na temu nezaposlenosti mladih

Konferencija “Nezaposlenost mladih: prioritet na marginama?” održava se u ponedjeljak, 31. siječnja u dvorani Ivan Mažuranić Hrvatskog sabora u trajanju 10:00 – 17:00.

Godina iza nas bila je iznimno teška za hrvatsko gospodarstvo, kaže Mreža mladih Hrvatske u pozivu na konferenciju. Kontrakcija gospodarske aktivnosti, čije su najočitije te najbolnije manifestacije bile pad bruto društvenog proizvoda i oštri rast nezaposlenosti u uvjetima visokog javnog duga čime je bitno smanjen prostor primjene klasičnih makroekonomskih rješenja stimulacije potražnje, nametnula se kao središnje ekonomsko – političko pitanje u Hrvatskoj u protekloj godini. Sva je vjerojatnost kako će tako i biti u idućem razdoblju jer čini se kako ne postoje razlozi zbog kojih bismo trebali vjerovati kako će stanje u kratkom roku dramatično popraviti. Mreža mladih Hrvatske, kao krovna organizacija 59 organizacija mladih svjesna je ove turobne realnosti i smatra kako mora dati svoj doprinos u popravljanju iznimno teškog stanja. Ipak, unutar tog konteksta, za Mrežu mladih i članice koje okuplja od iznimnog je interesa položaj mladih na tržištu rada te utjecaj koji na njih ova kriza ima.

Više na portalu ZaMirZINE.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.