Medicina vraća prijemni: Trebamo strožu provjeru, na maturi je premalo pitanja iz fizike, biologije i kemije

Od   /  12. studenoga 2010.  /  Komentari isključeni za Medicina vraća prijemni: Trebamo strožu provjeru, na maturi je premalo pitanja iz fizike, biologije i kemije

Dekan kaže da će odustati od prijemnog ako se pokaže da tom selekcijom neće dobiti bolje studente

Prva generacija učenika koja se na fakultet upisala temeljem rezultata državne mature još nije završila prvi semestar, a zagrebački Medicinski fakultet već je odlučio vratiti prijemne ispite. Odluku prema kojoj će svi kandidati koji se žele upisati na medicinu u Zagrebu uz maturu morati polagati i prijemni nedavno je donijelo fakultetsko vijeće, a vrijedit će već za ovogodišnju generaciju maturanata.

Na ispitu će se provjeravati znanje iz biologije, fizike i kemije. Fakultet će i dalje bodovati srednjoškolski uspjeh (sa 260 bodova) i rezultate državne mature (sa 240 bodova).

No, tako prikupljeni bodovi učenicima neće ništa značiti ne skupe li na prijemnom najmanje 235 bodova, odnosno ne riješe li iz svakog od tri predmeta najmanje 10 zadataka. Prijemni se, dakle, na medicinu vraća na velika vrata, kao glavni eliminacijski element.

Više u članku Jutarnjeg lista.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.