Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Temeljni dokument o politikama korištenja prostora u Kampusu Sveučilišta u Rijeci

Od   /  19. listopada 2010.  /  Nema komentara

Na 18. izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 29. rujna 2010. godine usvojen je Temeljni dokument o politikama korištenja prostora u Kampusu Sveučilišta u Rijeci kojim se definiraju prostorni kapaciteti i način njihova korištenja, obveze korisnika prostora te model financijskog pokrića operativnih troškova Kampusa.

Temeljni dokument o politikama korištenja prostora u Kampusu Sveučilišta u Rijeci

Oznake: ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook