Forum za etičnost u suradnji s Tribinom “Gornji Grad” organizira javnu tribinu: Prepisivanje i šutnja u akademskoj zajednici

Od   /  20. travnja 2010.  /  Nema komentara

Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja, u suradnji s Tribinom “Gornji Grad”, organizira javnu tribinu

Prepisivanje i šutnja u akademskoj zajednici:

uzroci, posljedice i rješenja

u ponedjeljak 24. svibnja 2010.

u 19.00h

Kaptol 27, Zagreb

Na tribini će izlagati:

  • prof. dr. Ana Marušić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
  • mr. sc. Mirko Petrić, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
  • doc. dr. Vedran Katavić, Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH
  • doc. dr. Tomislav Bracanović, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Nakon kraćih uvodnih izlaganja slijedi rasprava koju će moderirati akademik Vlatko Silobrčić.

O izlagačima

Dr. sc. Ana Marušić je redovna profesorica i pročelnica katedre za anatomiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od 1995. dijeli dužnost glavne urednice časopisa Croatian Medical Journal. Od 2004. do 2010. godine predsjedavala je Povjerenstvom za izdavačku djelatnost pri MZOŠ-u. Negdašnja je predsjednica World Association of Medical Editors (WAME) i Council of Science Editors (CSE). Članica je odbora European Association of Science Editors (EASE) i članica je International Committee of Medical Journal Editors.

Mr. sc. Mirko Petrić je viši predavač medijske i kulturne teorije na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a predaje i kolegij Uvod u znanstveno komuniciranje. Koordinator je izrade Postupovnika u slučajevima akademskog nepoštenja koji je u procesu usvajanja na odjelu na kojemu je zaposlen.

Dr. sc. Vedran Katavić je docent na katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. godine urednik je za znanstveno-istraživačku čestitost u časopisu Croatian Medical Journal. Od 2006. godine član je i predsjednik Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske.

Dr. sc. Tomislav Bracanović je docent na Odjelu za filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz etike, filozofije znanosti i metodologije znanstvenog rada. Od 1998-2001. bio je voditelj izdavačke djelatnosti Hrvatskih studija. Od 2006-2008. bio je glavni urednik časopisa za filozofiju Prolegomena. Član je Etičkog povjerenstva i Povjerenstva za izdavačku djelatnost Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Oznake: , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook