Forum za etičnost u suradnji s Tribinom “Gornji Grad” organizira javnu tribinu: Prepisivanje i šutnja u akademskoj zajednici

Od   /  20. travnja 2010.  /  Komentari isključeni za Forum za etičnost u suradnji s Tribinom “Gornji Grad” organizira javnu tribinu: Prepisivanje i šutnja u akademskoj zajednici

Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja, u suradnji s Tribinom “Gornji Grad”, organizira javnu tribinu

Prepisivanje i šutnja u akademskoj zajednici:

uzroci, posljedice i rješenja

u ponedjeljak 24. svibnja 2010.

u 19.00h

Kaptol 27, Zagreb

Na tribini će izlagati:

  • prof. dr. Ana Marušić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
  • mr. sc. Mirko Petrić, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
  • doc. dr. Vedran Katavić, Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH
  • doc. dr. Tomislav Bracanović, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Nakon kraćih uvodnih izlaganja slijedi rasprava koju će moderirati akademik Vlatko Silobrčić.

O izlagačima

Dr. sc. Ana Marušić je redovna profesorica i pročelnica katedre za anatomiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od 1995. dijeli dužnost glavne urednice časopisa Croatian Medical Journal. Od 2004. do 2010. godine predsjedavala je Povjerenstvom za izdavačku djelatnost pri MZOŠ-u. Negdašnja je predsjednica World Association of Medical Editors (WAME) i Council of Science Editors (CSE). Članica je odbora European Association of Science Editors (EASE) i članica je International Committee of Medical Journal Editors.

Mr. sc. Mirko Petrić je viši predavač medijske i kulturne teorije na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a predaje i kolegij Uvod u znanstveno komuniciranje. Koordinator je izrade Postupovnika u slučajevima akademskog nepoštenja koji je u procesu usvajanja na odjelu na kojemu je zaposlen.

Dr. sc. Vedran Katavić je docent na katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. godine urednik je za znanstveno-istraživačku čestitost u časopisu Croatian Medical Journal. Od 2006. godine član je i predsjednik Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske.

Dr. sc. Tomislav Bracanović je docent na Odjelu za filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz etike, filozofije znanosti i metodologije znanstvenog rada. Od 1998-2001. bio je voditelj izdavačke djelatnosti Hrvatskih studija. Od 2006-2008. bio je glavni urednik časopisa za filozofiju Prolegomena. Član je Etičkog povjerenstva i Povjerenstva za izdavačku djelatnost Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Oznake: , , , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.