Prijem novih članova i članarina za 2009. godinu

Od   /  19. rujna 2009.  /  Komentari isključeni za Prijem novih članova i članarina za 2009. godinu

Srdačan pozdrav svim članovima – onima s kojima se već družimo duže vrijeme, a posebice onima koji su nam se pridružili ove godine. Na sastanku Izvršnog odbora održanom 9. rujna 2009. godine ( zapisnik sa sjednice) donesena je odluka o primanju novih članova koje ovim putem pozdravljamo, zahvaljujemo na interesu za rad udruge i pozivamo da se aktivno uključe u postojeće, ali i predlažu nove aktivnosti i projekte. Novi članovi Universitasa jesu:

– Iva Čatić (Sveučilište u Puli),
– Sanja Raspor (Veleučilište u Rijeci),
– Sanja Skočić Mihić (Učiteljski fakultet u Rijeci),
– Petra Pejić Papak ( Učiteljski fakultet u Rijeci)
– Mirjana Grčič (Ekonomski fakultet u Rijeci),
– Ozren Rafajac (Veleučilište u Rijeci),
– Dina Lončarić (Veleučilište u Rijeci),
– Hrvoje Katunar (Ekonomski fakultet u Rijeci),
– Maja Grdinić (Ekonomski fakultet u Rijeci),
– Davor Mance (Ekonomski fakultet u Rijeci),
– Miroslav Rožman (Split)

Godišnji iznos članarine iznosi 10,00 kn za studente, a 100,00 kn za sve ostale. Članarinu plaćaju svi redovni članovi udruge. Molimo Vas da uplatu izvršite do 1.12.2009. godine kako bismo mogli napraviti konačnu reviziju članova. Ovdje ćete pronaći upute za uplatu:
primjer uplatnice
tablica članova (važno zbog rednog broja članstva i poziva na broj odobrenja uplate)

Srdačan pozdrav svima!
Universitas

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.