Upravljačka tijela

TBD

TBD 1447299937_cv

Predsjednik Udruge
Mail:
Portfelj

 

Upravni odbor

 

Jasminka Ledić

prof. dr. sc. Jasminka Ledić 1447299937_cv

Predsjednica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: jledic [at] ffri.hr
Portfelj

 

Petar Bezinović

dr. sc. Petar Bezinović, znanstveni savjetnik 1447299937_cv

Član Upravnog odbora
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Mail: petar.bezinovic [at] inet.hr
Portfelj

 

prof. dr. sc. Vesna Kovač 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: vkovac [at] ffri.hr
Portfelj

 

Jasna Krstović

prof. dr. sc. Jasna Krstović 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora 
Učiteljski fakultet Sveučilista u Rijeci
Mail: jasna [at] ufri.hr
Portfelj

 

doc. dr. sc. Mihaela Matešić 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: mmatesic [at] ffri.hr
Portfelj

 

Izvršni odbor

 

Mladen Bočev, mag. educ. inf.  1447299937_cv

Član Izvršnog odbora
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Mail: mladen.bocev [at] unipu.hr

 

Ivana Miočić

Ivana Miočić, mag. paed. 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: ivana.miocic [at] gmail.com

 

Petra Pejić-Papak

doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: petra [at] ufri.hr
Portfelj

 

Marta Žuvić

izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Mail: marta.zuvic [at] uniri.hr
Portfelj


RSS  |  Facebook

Jasminka Ledić redovita je profesorica u trajnom zvanju, zaposlena na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Područje znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa interesa prvenstveno se odnosi na visoko obrazovanje, usavršavanje sveučilišnih nastavnika za rad u nastavi, civilno društvo, europsku dimenziju u obrazovanju, povijest odgoja i obrazovanja i povijest djetinjstva. Aktivna je u popularizaciji znanosti. Dobitnica je Fulbrightove stipendije, godišnje Državne “Nagrade Ivan Filipović” za područje visokoga školstva za 2003. godinu, te Godišnje nagrada Grada Rijeke za izniman doprinos popularizaciji znanosti 2007. godine. Članica je Universitasa od osnivanja, a funkciju predsjednice Udruge obavljala je u više mandata. Znanstveni opis dostupan je na linku.

U izradi.

Vesna Kovač zaposlena je kao izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Područje njezinog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada odnosi se na teme iz obrazovne politike i menadžmenta, osiguravanja kvalitete u obrazovanju te didaktike. Voditeljica je poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija pedagogije te voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Aktivno sudjeluje u radu dvije ekspertne skupine za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Članica je Universitasa od osnivanja, a u periodu od 2005. do 2009. godine obnašala je dužnost predsjednice. Trenutno je članica Upravnog odbora. Znanstveni opis dostupan je na linku.

Jasna Krstović redovita je profesorica u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grana sustavna pedagogija. Cjelokupni stručni i znanstveni interes profiliran je prije svega u području sustavne pedagogije, posebice u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te području obrazovanja i profesionalizacije odgajatelja i učitelja. Uz to, kontinuirano se bavi problematikom obrazovanja profesionalaca za rad u predškolskom i osnovnoškolskom dijelu odgojno-obrazovnog sustava. Vodila je jedan te surađivala na više znanstveno-istraživačkih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Bila je pozvani gost predavač na Sveučilištima u Mariboru i Zagrebu. Obavljala je dužnost dekanice Visoke učiteljske škole u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci u više mandata. Od 2014. godine predsjednica je Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Uz navedene poslove i funkcijeaktivno sudjeluje i u civilnom sektoru. U više mandata bila je predsjednica je Upravnog odbora Udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci i članica više profesionalnih udruga ( HPKZ, HPD). Dobitnica je Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za doprinos teoriji i praksi predškolskog odgoja za 2001. godinu.

Mihaela Matešić docentica je pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje predaje kolegije iz područja suvremene hrvatske standardologije. Radila je kao znanstveni novak i suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u nastavi na Fakultetu za prevoditelje i tumače Sveučilišta u Trstu te na Učiteljskome fakultetu u Rijeci. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, organizacije Slavic Linguistic Society i udruge Universitas. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Radove objavljuje u hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima. Znanstveni opus dostupan je na linku.

U izradi.

Ivana Miočić diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci u rujnu 2015. godine baveći se temom europske dimenzije u obrazovanju. Tijekom studija angažirana je kao demonstratorica Odsjeku za pedagogiju na kolegijima Povijest djetinjstva, Povijest odgoja i obrazovanja i Europska dimenzija u obrazovanju (nositeljica prof. dr. sc. Jasminka Ledić). Uključena u rad dva znanstveno-istraživačka projekta: Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (u potpori Hrvatske zaklade za znanost) te Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi (u potpori Sveučilišta u Rijeci). Članica je Universitasa od 2014. godine.

Petra Pejić Papak doktorirala je iz područja pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Zaposlena je kao nastavnik na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, trenutno na dužnosti prodekanice za nastavu i studente. Prethodno radno iskustvo veže uz dugogodišnji rad u redovnom razrednom odjelu u osnovnoj školi kao dipl. učiteljica razredne nastave te je aktivno sudjelovala u osmišljavanju i provedbi radionica kao vanjski suradnik Doma mladih u Rijeci i pri Centru za poticanje darovitosti Rijeka. Područje znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa prvenstveno se odnosi na didaktiku, didaktičku dokimologiju te odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme. Članica je Universitasa, Udruge učitelja i Centra za poticanje darovitosti. Znanstveni opus dostupan je na linku.

Marta Žuvić doktorirala je iz područja biofizike na Sveučilištu u Zagrebu;bila je dugogodišnji djelatniku znanstveno-istraživačkom zvanju na Medicinskom fakultetu, potom Tehničkom fakultetu,aod 2012.g. radi kao izvanredni profesor na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Nakon završenog obrazovanja za e-learning managera (zajednički program CARNet-a i University of British Columbia) vodila je u razdoblju 2005.- 2015.prvotno sveučilišnu IT Akademiju, kasnije Centar za podršku učenju i poučavanju. Članica je Universitasa od osnivanja. Znanstveni opus, koji uključuje radove iz područja biofizike, biomedicine, edukacijske fizike i primjene e-učenja u visokom obrazovanju, dostupan je na linku.